Pokyny – PZL Dřínovský háj po dvaceti letech

Datum:
23. února 2020

Prezence:
9:30 – 11:00, v prostorách areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Dřínov. https://mapy.cz/s/mogubukoja

Připravte si prosím drobné – 20 Kč/os. Kdo bude potřebovat oddílový doklad o zaplacení, dejte nám dopředu prosím vědět, připravíme vám ho. Všichni členové oddílu SOOB TJ Sokol Kralupy nad Vltavou mají startovné zdarma / dobrovolné.

Příjezd a parkování:
Příjezd přes obec Dřínov, k fotbalovému hřišti vede poměrně úzká asfaltka, při příjezdu dávejte pozor na běžce, kteří budou mířit na mapový start. Parkujte prosím úsporně, dbejte pokynů pořadatele. Viz https://mapy.cz/s/mogubukoja

Start:
Průběžný 10:00 – 11:30 fotbalové hřiště TJ Sokol Dřínov, cca 100 m od prezence. K odložení případných věcí využijte prosím lavičky či zázemí u hřiště. Startuje se, jak kdo přijde, s čipy, na krabičku (CLEAR + START + SIAC OFF krabička). Kdo nemá čip, bude mu čas změřen ručně. Vezměte si případně mapníky, mapy nebudou vodovzdorně upravené. Viz https://mapy.cz/s/mogubukoja

Cíl:
Poblíž startu, orazíte cílovou krabičku (případně změříme čas) a vyčtěte si čip. Viz https://mapy.cz/s/mogubukoja

Limit:
Cca ve 13:00 začne sběr prvních kontrol. Jako poslední zmizí cílová krabička, budete tak mít ještě nějaký ten čas přiběhnout.

Informace k tratím (vzdálenosti jsou orientační):
A – reálná vzdálenost 17,5 km, 29 kontrol, 270 m převýšení, pevné pořadí kontrol, především pro chrty a vytrvalce, kteří si chtějí dát pěkně do těla (oblast: Dřínov – Zlosyň – Vojkovice)
B – reálná vzdálenost 11,5 km, 24 kontrol, 260 m převýšení, pevné pořadí kontrol, kratší varianta k trase A, profilově poměrně už dost zajímavá na místní poměry, nebude to rozhodně žádná rovina (oblast: Dřínov – Zlosyň)
C – reálná vzdálenost 7,2 km, 17 kontrol, 140 m převýšení, pevné pořadí kontrol, relativně jednoduchá a příjemná trasa (oblast: Dřínov – Zlosyň)
D – reálná vzdálenost 3,3 km, 10 kontrol, 50 m převýšení, pevné pořadí kontrol, trať pro úplně začátečníky, jak fyzicky, tak mapově nenáročná trať (oblast: Dřínov)

Kontroly a popisy kontrol:
Klasické lampiony s SI krabičkou + kleštěmi. Popisy kontrol budou v místě prezence.

Mapa:
Dřínovské háje, 1:10 000 s přidanou základní mapou 1:10 000 (okolí Zlosyňského háje z podkladů ČÚZK). Rozměr mapy A4 pro kategorie B, C, D, pro trať  A rozměr A3.
Důležité upozornění: Stáří mapy Dřínovské háje je jaro 1999 bez jakékoliv další aktualizace! Občas tak budete konfrontováni se současnou realitou lesa (20 let je už poměrně dlouhá doba), která ne zcela odpovídá mapě, výběr některých kontrol (zejména u delších tratí) je cíleně poměrně dost kreativní:)

Terén:
Rovinatý až mírně zvlněný terén, v tomto období poměrně dobře průběžný, místy však dost nepříjemný podrost. Převažuje smíšený les, louky, otevřené prostory, minimum městské zástavby. Místy probíhá poměrně intenzivní těžba dřeva.

Zakázané prostory:
Soukromé objekty, zoraná a zasetá pole. Respektujte prosím zakázané oblasti zakreslené v mapě (fialové šrafování).

Zázemí:
Areál fotbalového hřiště TJ Sokol Dřínov, místní příslibili drobné občerstvení – čaj, káva, pivo, párek. K dispozici možná budou případně i sprchy.

Důležité upozornění:
Běžíte na vlastní nebezpečí. PZL probíhá za běžného provozu – dbejte osobní bezpečnosti a dodržujte pravidla silničního provozu (běhejte po chodnících a silnice přebíhejte jen na přehledných místech) – městská zástavba se týká především delších tratí. Pozor na intezivní těžbu dřeva v lese.

Kontakt:
Jan Koldinský, koldinskyj[zavinac]gmail.com, tel. 731633693