Rozpis – PZL Dřínovský háj po dvaceti letech

Termín:
Neděle 23. února 2020

Centrum:
Fotbalové hřiště TJ Sokol Dřínov, https://mapy.cz/s/dafunajomo

Pořadatel:
SOOB TJ SOKOL Kralupy nad Vltavou

Kategorie (vzdálenosti jsou orientační):
Pevné pořadí kontrol. Tratě jsou vhodné i pro začínající orienťáky. Reálné vzdálenosti a počty kontrol budou upřesněny v pokynech.

  • A 12 – 16 km
  • B 8 – 11 km
  • C 5 – 7 km
  • D 2 – 4 km

Mapa:
Dřínovské háje, 1:10 000, pozor stav jaro 1999!, e = 5 m, A4, delší tratě A3 s přidanou základní mapou 1:10 000 (okolí Zlosyňského háje z podkladů ČÚZK)

Terén:
Rovinatý až mírně zvlněný, v tomto období poměrně dobře průběžný, místy podrost. Převažuje smíšený les, louky, otevřené prostory, minimum městské zástavby.

Přihlášky:
Do čtvrtka 20. února 2020 přes ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5791), ostatní na e-mail koldinskyj[zavinac]gmail.com. Startovné 20 Kč, kapacita neomezena. Přihlášky po termínu jen podle volných map.

Start:
Průběžný od 10:00, jak kdo přijde.

Měření času:
SI – kontaktní ražení, ostatním změříme samozřejmě ručně.

Parkování:
V prostorách u fotbalového hřiště, bude upřesněno v pokynech.

Zázemí:
Prostory fotbalového hřiště s WC, budou k dispozici šatny na převlečení a možná i teplá sprcha.

Důležité upozornění:
Běžíte na vlastní nebezpečí. PZL probíhá za běžného provozu – dbejte osobní bezpečnosti a dodržujte pravidla silničního provozu (běhejte po chodnících a silnice přebíhejte jen na přehledných místech) – městská zástavba se týká především delších tratí. Dodržujte prosím zakázané prostory vyznačené v mapě.

Zodpovědná osoba:
Jan Koldinský, koldinskyj[zavinac]gmail.com, + 420 731 633 693