Pokyny – PZL Veltruský park 2019

Datum:
19. ledna 2019

Prezence:
9:30 – 11:00, auto u vstupu do veltruského parku u bývalého letního kina, později v místě startu. https://mapy.cz/s/3jP2G

Připravte si prosím drobné – 50 Kč/os. Kdo bude potřebovat doklad o zaplacení, dejte nám dopředu prosím vědět, připravíme vám ho. Všichni členové oddílu SOOB TJ Sokol Kralupy nad Vltavou mají startovné zdarma / dobrovolné.

Parkování:
V době konání akce je domluvené s městskou policií a městem Veltrusy bezplatné parkování u hřbitova (https://mapy.cz/s/3jg6X). Mějte však prosím v autě na viditelném místě nějaké logo OB, lampión, atp. Další možnosti v okolních ulicích, dodržujte pravidla silničního provozu.

Start:
10:00 – 11:30 Dórský pavilon, cca 150 m od prezence. K odložení případných věcí využijte prosím lavičky či stan pod Dórským pavilonem. Startuje se, jak kdo přijde, s čipy, na krabičku (CLEAR + START krabička). Kdo nemá čip, bude mu čas změřen ručně. Vezměte si mapníky, mapy nebudou vodovzdorně upravené.

Cíl:
V místě startu, orazíte cílovou krabičku a vyčtěte si čip.

Limit:
Do 13:30 – pak začne sběr kontrol. Jako poslední zmizí cílová krabička, budete tak mít ještě nějaký ten čas přiběhnout.

Parametry tratí:
A – reálná vzdálenost 16 km, 30 kontrol, pevné pořadí s vloženým tzv. motýlkem (uzlovou kontrolu orazíte celkem 3x)
B – reálná vzdálenost 11,1 km, 24 kontrol, pevné pořadí s vloženým tzv. motýlkem (uzlovou kontrolu orazíte celkem 2x)
C – reálná vzdálenost 6,8 km, 16 kontrol, pevné pořadí
D – reálná vzdálenost 3,5 km, 9 kontrol, pevné pořadí

Kontroly a popisy kontrol:
Klasické lampiony s SI krabičkou + kleštěmi. Popisy kontrol budou v místě prezence.

Mapa:
Veltruský park, stav leden 2019, 1:10 000, A4, mapový klíč ISOM 2017, e = 2,5 m.
Důležité upozornění: Veltruský pak je v tomto období ve velkém vegetačním útlumu, proto naznačená průběžnost v mapě nemusí vždy úplně odpovídat realitě.  

Terén:
Krásné prostory rovinatého areálu veltruského parku anglického stylu. Místy hustší vegetace s horší průběžností, lužní lesy. https://www.zamek-veltrusy.cz/. Doporučujeme určitě terénní obuv.

Zakázané prostory:
Soukromé objekty, zoraná a zasetá pole. Je přísně zakázáno překonávat strouhy a Mlýnský potok jinde než v místě mostků – v mapě jich najdete poměrně dost. V lednu se opravdu nechcete koupat a strouha je místy opravdu hodně hluboká a bahnitá!

Zázemí:
Doporučujeme převlékání v autech, otevřené prostory/lavičky pod Dórským pavilonem. U laviček bude k dispozici stan pro odložení věcí.

Důležité upozornění:
Běžíte na vlastní nebezpečí. PZL probíhá za běžného provozu – dbejte osobní bezpečnosti a dodržujte pravidla silničního provozu (běhejte po chodnících a silnice přebíhejte jen na přehledných místech). Pohybujete se převážně v areálu zámeckého parku, respektujte zakázané prostory, buďte prosím ohleduplní (i ke zvířátkům, které zde můžete potkat), jsme moc vděční, že nás do těchto prostorů p. kastelán vůbec pustil.

Kontakt:
Honza Koldinský, koldinskyj[zavinac]gmail.com, tel. 731633693

http://skobkralupy.unas.cz/pzl-veltrusky-park/