Rozpis – PZL Veltruský park

Termín:
Sobota 19. ledna 2019

Centrum:
Dórský pavilón – poblíž areálu bývalého letního kina Veltrusy
Mapy: https://mapy.cz/s/3dVvX

Pořadatel:
SOOB TJ SOKOL Kralupy nad Vltavou

Kategorie (vzdálenosti jsou orientační):
Pravděpodobně všechny tratě pevné pořadí kontrol. Tratě jsou vhodné i pro začínající orienťáky.

  • A 12 – 16 km
  • B 8 – 11 km
  • C 5 – 7 km
  • D 3 – 4 km

Mapa:
Veltruský park, stav leden 2019, 1:10 000, A4, mapový klíč ISOM 2017, e = 2,5 m

Terén:
Krásné prostory rovinatého areálu veltruského parku anglického stylu. Místy hustší vegetace s horší průběžností, lužní lesy. https://www.zamek-veltrusy.cz/

Přihlášky:
Do úterý 15. ledna. 2019 nebo do naplnění limitupřes ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4884), ostatní na e-mail koldinskyj[zavinac]gmail.com. Startovné 50 Kč, platba na místě, připravte si prosím drobné. Limit 160 účastníků. Přihlášky po termínu jen podle volných map. Část startovného bude věnováno zámeckému parku a zámku Veltrusy.

Start:
Od 10:00, jak kdo přijde.

Měření času:
Vemte si SI čip, ostatním změříme ručně.

Parkování:
V přilehlých ulicích u areálu býv. letního kina, bude upřesněno v pokynech.

Zázemí:
Doporučuje převlékání v autech, otevřené prostory/lavičky v centru PZL.

Důležité upozornění:
Běžíte na vlastní nebezpečí. PZL probíhá za běžného provozu – dbejte osobní bezpečnosti a dodržujte pravidla silničního provozu (běhejte po chodnících a silnice přebíhejte jen na přehledných místech). Pohybujete se v areálu zámeckého parku, respektujte zakázané prostory, buďte prosím ohleduplní (i ke zvířátkům, které zde můžete potkat), jsme moc vděční, že nás do těchto prostorů p. kastelán vůbec pustil.

Kontakt:
Jan Koldinský, koldinskyj[zavinac]gmail.com